Jump to content
chain

mIRC ProxyKiller 3 SE

Recommended Posts

 • Administrators

bu proxy-sock[4-5] tarayıp, bulan, kayıt eden ve banlamaya yarayan bir kod..
açıklaması içinde 2-3 ayarla direk scriptinizde yada botunuzda kullanabilirsiniz..

kod icindeki şu bölümleri ayarlayarak kullanabilirsiniz..
aklınıza takılan ne varsa konu içinde sorabilirsiniz.. iyi eglenceler..

TestServer=irc.chatfox.net
TestServerIP=107.161.19.71
KontrolPort=80 8080 1080 3124 3127 3128 8000 9050 443
bazi cok kullanilan portlar
Ban=1
0 Echo | 1 Gzline
0 yalnizca ekrana yansitacaktir eger asagidaki log aciksa kayit alacaktir.
Log=1
bu deger 1 olursa gunluk bulunan proxyler kayit olacaktir
kayit islemi gun-ay-yil.txt olarak kayit edilir.
Komut=GZline
;socker botlar için orn: “sockwrite -tn bot_adi kline”

sisteminize entegrasyon için öneriler:
serverinize giriste gorunen ip adreslerini (1.1.1.1) formatinda
olacak bicimde $sok(1.1.1.1) kodunu snotice event'iniza ekleyin

Elle tarama icin /sok 1.1.1.1 8080

dokumandan yani txt dosyasindan taramak icin

/prx dosyaadi.txt
dosya icindeki proxyler asagidaki bicimlere uygun olmalidir
101.255.17.244:1080
103.16.112.137[bosluk]1080
103.16.112.137[tap]1080

eger genel olarak bir arama baslatmak isterseniz
ki bu normal giren kullanicilari tarama esnasinda calisabilir

/pbul 95.0.0.0

bu komut ile 95.255.255.255 araligindaki tüm iplerde proxy arayacaktir.
arama islemi port sayisina gore bir zaman belirlenmistir, boylelikle
her IP icin 25 format ve 5 formasyon(proxy,sock4,sock5 vb) deneyecektir
bu islem cok uzun surebilir, ancak kesin calisan ve anlik aktif proxyleri bulmanizi saglar.

alias banz {
 $iif($conf(Ban) = 1,$conf(commandline),echo 3) $+(*@,$sock($1).ip) $+($tip($1),$regsubex($sock($1).ip,/(\d+$)/i,$+($str(*,$len(\t)),:,$+(*@,$sock($1).port)))) 
 if $conf(log) { write $+($replace($date,/,-),.txt) $+($sock($1).ip,:,$sock($1).port) }
 sockclose $1
}
 
 
;ip araligi
alias pbul {
 if $regex(ip,$1,/^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$/g) {
  if $gettok($1,1,46) < 1 { echo ** Hatali ip.. Class A "1" den dusuk olamaz. orn: 1.0.0.0 | return }
  set %d¨ $gettok($1,4,46) | set %c¨ $gettok($1,3,46) | set %b¨ $gettok($1,2,46) | set %a¨ $gettok($1,2,46)
 }
 $iif(!%d¨,set %d¨ 0) 
 ;class D
 $iif(!%c¨,set %c¨ 0) 
 ;class C
 $iif(!%b¨,set %b¨ 0) 
 ;class B
 $iif(!%a¨,set %a¨ 1) 
 ;class A
 if %d¨ < 256 { inc %d¨ }
 if %d¨ == 256 && %c¨ < 256 { inc %c¨ | unset %d¨ }
 if %c¨ == 256 && %b¨ < 256 { inc %b¨ | unset %d¨,%c¨ }
 if %b¨ == 256 && %a¨ < 256 { inc %a¨ | unset %b¨,%c¨,%d¨ }
 if %a¨ == 256 && %a¨ < 256 { inc %a¨ | unset %b¨,%c¨,%d¨ }
 if %a¨ == 255 && %b¨ == 255 && %c¨ == 255 && %d¨ == 255 { echo : IP Tamamlandi | unset %*¨* }
 $iif(!%d¨,set %d¨ 0) 
 $iif(!%c¨,set %c¨ 0)
 $iif(!%b¨,set %b¨ 0) 
 $iif(!%a¨,set %a¨ 1)
 sok $+(%a¨,.,%b¨,.,%c¨,.,%d¨)
 titlebar :Sock&Proxy Araniyor: $+(%a¨,.,%b¨,.,%c¨,.,%d¨)
 .timer_ipc 0 4 pbul
}
alias prx {
 ;/prx dosya.txt 
 ;> 1.1.1.1 3128
 if $1 { var %dos $1 }
 var %i 0
 while %i < $lines(%dos) { 
  inc %i | sok $replace($read(%dos,%i),:,$chr(32),$chr(9),$chr(32)) 
 }
}
;baglanti baslatici
alias sok {
 if $regex($2,/(\d+)/) {
  var %typ $iif( $gettok(%port,%i`,32) == 443,sockopen -e,sockopen)
  if $gettok(%port,%i`,32) == 9050 { 
   %typ $+(Tor~,$1,:,$2) $1 $2  
  }
  %typ $+(sock4~,$1,:,$2) $1 $2
  %typ $+(sock5~,$1,:,$2) $1 $2
  %typ $+(proxy~,$1,:,$2) $1 $2
  %typ $+(proxyGet~,$1,:,$2) $1 $2
  %typ $+(proxyPOST~,$1,:,$2) $1 $2
 }
 if !$2 {
  var %port $conf(conport)
  var %i` 1,%$1 $1
  while %i` < $gettok(%port,0,32) {
   var %typ $iif( $gettok(%port,%i`,32) == 443,sockopen -e,sockopen)
   var %s_ $+(%$1,:,$gettok(%port,%i`,32)) %$1 $gettok(%port,%i`,32)
   if $gettok(%port,%i`,32) == 9050 { %typ Tor~ $+ %s_  }
   else {
    %typ sock4~ $+ %s_ 
    %typ sock5~ $+ %s_ 
    %typ proxy~ $+ %s_
    %typ proxyGet~ $+ %s_
    %typ proxyPOST~ $+ %s_ 
   }
   inc %i`
  }
 }
}
;ini & mrc fix
alias readini_ {
 if $regex($script,/(\.ini$)/) { return $gettok($read($script, w, $+(*,$3,=*)),-1,61) }
 else { return $readini($1,$2,$3) }
}
;konfigurasyon yonlendirici
alias conf {
 goto $1 
 :serverip { return $readini_($script,proxykiller,TestServerIP) } 
 :server { return $readini_($script,ProxyKiller,TestServer) } 
 :port { return $gettok($+(666,$r(5,9)) 7000,$r(1,2),32) }
 :conport { return $readini_($script,proxykiller,KontrolPort) }
 :ban { return $readini_($script,proxykiller,ban) }
 :commandline { return $readini_($script,proxykiller,komut) }
}
 
;random nick!ident@*:user
;$ren(3,15)
alias ren {
 var %l' $r($1,$2),%s' a e i o u,%a' . b c d f g h j k l m n p r s t v x w y z . 
 :r 
 var %k' $addtok(%k', $gettok(%a',$r(1,$numtok(%a',32)),32),32) 
 if $len(%k') < %l' goto r 
 if $len(%k') >= %l' return $regsubex($regsubex(%k',/(\W)/ig,$gettok(%s',$r(1,$numtok(%s',32)),32)),/([a-f]|[c-g]|[x-z])/g,$iif($r(1,10) > 5,$upper(\t),\t)) 
}
;$ran(nick,user,host,ident)
alias ran {
 if $1 == nick { return $ren(1,13) }
 if $1 == user { return $gettok($regsubex($left($md5($ticks),$r(3,20)),/(.)/g,$iif(5 \\ \n,\t $left($+($r(a,z),$md5($ticks)),$r(3,11)))),2-,32) }
 if $1 == ident { return $ren(1,13) } 
 if $1 == host { return $ren(1,10) }
}
 
;Soket olaylari
on *:sockopen:*:{ 
 echo 4 OPEN Soket: $replace($sockname,~,$+($chr(32),Method:,$chr(32)))
 var %s sockwrite -nt $sockname
 if ($sockerr > 0) { sockclose $sockname | return }
 if *sock5~* iswm $sockname {
  bset &bb5 1 5 1 0
  sockwrite -n $sockname &bb5
  bunset &bb5 
 }
 if *sock4~* iswm $sockname {
  bset &b4 1 4 1 $gettok($longip($conf(port)),3,46) $gettok($longip($conf(port)),4,46) $replace($conf(serverip),.,32) 0 
  sockwrite $sockname &b4 
  bunset &b4 
 }
 if *Proxy~* iswm $sockname {
  %s CONNECT $+($conf(server),:,$conf(port)) HTTP/1.0 $str($crlf,2)
  %s $crlf
  sockrename $sockname $replace($sockname,proxy~,proxy_)
 }
 if *ProxyGet~* iswm $sockname {
  %s GET $+($conf(server),:,$conf(port)) HTTP/1.0 $str($crlf,2)
  %s $crlf
  sockrename $sockname $replace($sockname,proxyGet~,Gproxy_) 
 }
 if *ProxyPOST~* iswm $sockname {
  %s POST $+($conf(server),:,$conf(port)) HTTP/1.0 $str($crlf,2)
  %s $crlf
  sockrename $sockname $replace($sockname,proxyPOST~,PostProxy_) 
 }
 if *Tor~* iswm $sockname {
  %s CONNECT $+($conf(server),:,$conf(port)) HTTP/1.0 $str($crlf,2)
  %s $crlf
  sockrename $sockname $replace($sockname,ProxyTor~,ProxyTor_)
 }
}
;veri okuma
on *:sockread:*:{ 
 if $sockbr { sockclose $sockname | return } 
 if *sock*~* iswm $sockname {
  if *sock5~* iswm $sockname {
   sockread &sock5 
   if ($bvar(&sock5,1,2) == 5 0) {
    bset &sock5 1 5 1 0 1 $replace($conf(serverip),.,$chr(32)) $gettok($longip(6667),3,46) $gettok($longip(6667),4,46)
    sockwrite -n $sockname &sock5 | bunset &sock5 
    sockrename $sockname $replace($sockname,sock5~,sock5:)
   }
  }
  if *sock4~* iswm $sockname {
   sockread &s4 
   if $regex($bvar(&s4,2),/(9[1|2|3])/g) { echo ** Sock4 Error : $bvar(&s4,2) @ $sockname | sockclose $sockname | return }
   if $bvar(&s4,2) == 90 { 
    echo 3 [ $sockname ] *** Bilgiler gonderildi!
    sockwrite -tn $sockname CAP LS
    var %nk $ran(nick)
    sockwrite -tn $sockname NICK %nk
    sockwrite -tn $sockname USER $ran(nick) 0 * : $ran(user)
    sockrename $sockname $replace($sockname,sock4~,$+(sock4_,%nk,_)) 
   } 
  }
 }
 if *sock5:* iswm $sockname {
  echo 3 [ $sockname ] *** Bilgiler Gonderildi!
  sockwrite -tn $sockname CAP LS
  var %nk $ran(nick)
  sockwrite -tn $sockname NICK %nk 
  sockwrite -tn $sockname USER $ran(nick) 0 * : $ran(user)
  if *sock5:* iswm $sockname { .sockrename $sockname $replace($sockname,sock5:,$+(sock5_,%nk,_)) }
 }
 ;sock testi 
 :data
 if *sock*_* iswm $sockname {
  :-
  sockread -f &d 
  if ($sockbr == 0) return
  var %f $bvar(&d,1-).text
  tokenize 32 %f
  echo :SOCK: %f
  if *PING* iswm %f {
   sockwrite -nt $sockname PONG $gettok(%f,2,$asc(:))
  }
  if *NOTICE*AUTH* iswm %f { 
   echo 4,8 Sock OK! $sockname
   banz $sockname
  }
  if *proxy* iswm %f { 
   echo 4,8 Bilinmeyen ! $sockname 
   banz $sockname
  }
  goto - 
 }
 ; proxy testi
 if *proxy* iswm $sockname || *Tor_* iswm $sockname {
  :.
  if ($sockbr == 0) return
  sockread -f %p 
  tokenize 32 $1-
  echo :PROXY: $sockname %p
 
  if *HTTP*Connection*established* iswm %p {
   var %nk $ran(nick)
   sockwrite -tn $sockname NICK %nk 
   sockwrite -tn $sockname USER $ran(nick) 0 * : $ran(user)
  }
  if *PING* iswm %p {
   echo 4,8 Proxy OK! $sockname
   linesep
  }
  if *proxy* iswm %p {
   echo 4,8 Bilinmeyen ! $sockname
   banz $sockname
  }
  if *TOR* iswm %p {
   echo 4,8 TOR OK! $sockname
   banz $sockname
   linesep
  }
  if *NOTICE*AUTH* iswm %p {
   echo 4,8 Proxy OK! $sockname
   banz $sockname
   linesep
  }
  goto .
 }
}
;proxy tipi ayirici
alias -l tip {
 if *sock4_* iswm $1 { return Sock4 }
 if *sock5_* iswm $1 { return Sock5 }
 if *ProxyGet* iswm $1 { return Proxy GET }
 if *ProxyPost* iswm $1 { return Proxy Post }
 if *Tor* iswm $1 { return Proxy TOR }
}
;ban islemi

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...


×
×
 • Create New...