Jump to content

chain

Administrators
 • Posts

  5,875
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

chain last won the day on December 21 2022

chain had the most liked content!

2 Followers

About chain

 • Birthday 01/26/1962

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.coders-resources.net

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Montreal,Quebec
 • Interests
  scripting and chatting

Recent Profile Visitors

28,771 profile views

chain's Achievements

Grand Master

Grand Master (14/14)

 • Dedicated Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Posting Machine Rare
 • Conversation Starter Rare

Recent Badges

29

Reputation

 1. on ^&*:JOIN:#:{ if ($chan = #KANAL) { if (*Network* !iswm $remove($gettok($address($nick,0),1,64),*,!)) { if (*Services* !iswm $remove($gettok($address($nick,0),1,64),*,!)) { if (*IRc* !iswm $remove($gettok($address($nick,0),1,64),*,!)) { if (*opers* !iswm $remove($gettok($address($nick,0),1,64),*,!)) { echo -a 9,1-Bildirim-Bildirim-Bildirim- $nick $+ , 4#KanaL8 Kanala giriş yaptı ilgilenirmisiniz? } } } } } Genellikle #operhelp ve #help kanalları için kullanılır. İşleme göre kendinize ayarlayabilirsiniz .
 2. on *:snotice:*: { if (*client conn* iswm $1-) { var %i = $gettok($remove($10,$chr(40)),1,64) if ($hget(ident,%i) >= 6) kill $9 KILL SEBEBİ. else hinc -m ident %i 1 } if (*client exiting* iswm $1-) { var %ii = $gettok($remove($7,$chr(40)),1,64) $iif($hget(ident,%ii) >= 1,hdec ident %ii 1) } } Sunucu üzerindeki belirlediğiniz bir İdent'i İstediğiniz Limit kadar kullanılmasına izin verir. Ama limit aşılırsa otomatik olarak Kill atar . Giriş cıkısları otomatik olarak kontrol eder ve girdi(inc)/çıktı(dec) şeklinde tutar.
 3. on *:snotice:*: { if (*client conn* iswm $1-) { var %i = $gettok($remove($10,$chr(40)),1,64) if ($hget(ident,%i) >= 6) kill $9 KILL SEBEBİ. else hinc -m ident %i 1 } if (*client exiting* iswm $1-) { var %ii = $gettok($remove($7,$chr(40)),1,64) $iif($hget(ident,%ii) >= 1,hdec ident %ii 1) } } Sunucu üzerindeki belirlediğiniz bir İdent'i İstediğiniz Limit kadar kullanılmasına izin verir. Ama limit aşılırsa otomatik olarak Kill atar . Giriş cıkısları otomatik olarak kontrol eder ve girdi(inc)/çıktı(dec) şeklinde tutar.
 4. n @*:text:*:#:{ var %s = 1,%ss = $lines(reklam.txt) while %s <= %ss { if $+(*,$read(reklam.txt,%s),*) iswm $1- { var %o = $remove($v1,*),%p = $regsub(%o,/(a|e|i|u|ü|o|ö|[A-Z])/gi,$chr(42)\1,%o) ban -k # $nick 2 Yasaklı kelime kullandınız: %o } inc %s } } Kullanımı : Reklam.txt içerisindeki kelimeler üzerinde işlev yapar. Diğer bir kullanım ise alias ok { var %1 = $1- var %2 = $regsub(%1,/(a|e|i|u|ü|o|ö|ı)/gi,$chr(42)\1,%1) return %1 } Örneğin; //echo -: $ok(Bilirmisin?) yaptığında;B*l*r*m*s*n? şeklinde olucak,tır : )
 5. #otokomut on on *:input:*: { if ($1 == !kick) { /kick # $2 4 $me İyi Yolculuklar Diler. } if ($1 == !ban) { /ban -u600 $2 } if ($1 == !kb) { /ban -u600 $2 | /kick # $2 4 $me İyi Yolculuklar Diler. } if ($1 == !gel) { /msg # 2 $2 4Getiriliyor... | /sajoin $2 # } if ($1 == !git) { /msg # 2 $2 4Gönderiliyor... | /sapart $2 # } if ($1 == !cs) { /Chanserv $2 # $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $11 $12 $13 $14 $15 $16 $17 $18 $19 $20 $21 $22 $23 $24 $25 $26 $27 $28 $29 $30 $31 $32 $33 $34 $35 $36 $37 $38 $39 $40 $41 $42 $43 $44 $45 $46 $47 $48 $49 $50 $51 $52 $53 $54 $55 $56 $57 $58 $59 $60 } if ($1 == !ms) { /Memoserv $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 } if ($1 == !os) { /Operserv $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 } if ($1 == !ns) { /Nickserv $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 } if ($1 == !info) { /ns info $2 all } if ($1 == !infochan) { /cs info # all } if ($1 == !founder) { /cs set # founder $2 } if ($1 == !mlock) { /cs set # mlock $2 } if ($1 == !privateon) { /cs set # private on } if ($1 == !privateoff) { /cs set # private off } if ($1 == !secureon) { /cs set # secure on } if ($1 == !secureoff) { /cs set # secure off } if ($1 == !enforceon) { /cs set # enforce on } if ($1 == !enforceoff) { /cs set # enforce off } if ($1 == !topic) { /cs topic # $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $11 $12 $13 $14 $15 $16 $17 $18 $19 $20 $21 $22 $23 $24 $25 $26 $27 $28 $29 $30 $31 $32 $33 $34 $35 $36 $37 $38 $39 $40 $41 $42 $43 $44 $45 $46 $47 $48 $49 $50 $51 $52 $53 $54 $55 $56 $57 $58 $59 $60 } if ($1 == !successor) { /cs set # successor $2 } if ($1 == !unban) { /cs unban #$2 } if ($1 == !opekle) { /cs access # add $2 50 } if ($1 == !opsil) { /cs access # del $2 } if ($1 == !sopekle) { /cs access # add $2 100 } if ($1 == !oplist) { /cs access # list } if ($1 == !hopekle) { /cs access # add $2 40 } if ($1 == !gir) { /join #$2 } if ($1 == !voice) { /cs voice # $2 } if ($1 == !devoice) { /cs devoice # $2 } if ($1 == !op) { /cs op # $2 } if ($1 == !deop) { /cs deop # $2 } if ($1 == !ownerim) { /mode # +q $me } if ($1 == !deownerim) { /mode # -q $me } if ($1 == !owner) { /mode # +q $2 } if ($1 == !deowner) { /mode # -q $2 } if ($1 == !sop) { /Os raw :Chanserv mode # +o $2 | /Os raw :Chanserv mode # +a $2 } if ($1 == !desop) { /Os raw :Chanserv mode # -o $2 | /Os raw :Chanserv mode # -a $2 } if ($1 == !hop) { /cs halfop # $2 } if ($1 == !dehop) { /cs dehalfop # $2 } if ($1 == !awayon) { /away Uzaklardayım... } if ($1 == !awayoff) { /away } if ($1 == !kill) { /kill $2 4 $me İyi Yolculuklar Diler. } if ($1 == !zline) { /zline $2 4 $me İyi Yolculuklar Diler. } if ($1 == !shun) { /shun $2 4 $me Sana 3 Maymunu Oynatıyor. } if ($1 == !bye) { /kill $2 4 $me İyi Yolculuklar Diler. } if ($1 == !opum) { /mode # +o $me } if ($1 == !deopum) { /mode # -o $me } if ($1 == !voicem) { /mode # +v $me } if ($1 == !devoicem) { /mode # -v $me } if ($1 == !sopum) { /mode # +o $me | /mode # +a $me } if ($1 == !desopum) { /mode # -a $me | /mode # -o $me } if ($1 == !hopum) { /mode # +h $me } if ($1 == !dehopum) { /mode # -h $me } if ($1 == !nick) { /os raw svsnick $2 $3 1:0 } if ($1 == !botnick) { /os raw $2 nick $3 } if ($1 == !botgel) { /os raw $2 join # } if ($1 == !botgit) { /os raw $2 part # } if ($1 == !botde) { /os raw $2 privmsg # $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 } if ($1 == !sessiz) { /mode # +m } if ($1 == !mode) { /mode # $2 } if ($1 == !sesli) { /mode # -m } if ($1 == !sakin) { /mode # +m | /msg # !temizle | .timer34 1 60 /mode # -m } } #otokomut end menu menubar,channel { Oto Komutlar .Aç:.enable #otokomut | echo -a 4,1..::Oto Komutlar Açıldı::.. .Kapat:.disable #otokomut | echo -a 4,1..::Oto Komutlar Kapandı:.. - }
 6. on *:TEXT:!bansil:#?:{ var %ban 1 While ( %ban &lt;= $ibl($chan,0) ) { mode $chan -b $ibl($chan,%ban) inc %ban } Kullanımı : !bansil Kısa yoldan banları temizleyebilrisiniz.
 7. on *:text:*:#KANAL: { if ($1 == !duyuru) { if !$hget(duyuru,$nick) { .hadd -msu120 duyuru $nick 1 msg #Kanal MESAJINIZ msg #Kanal MESAJINIZ return } else { .notice $nick 2 dk içerisinde bir defa duyuru komutunu kullanabilirsiniz . } } } Belirlediğiniz kanal içerinse 2 dk bir kullanabileceginiz bir remote'dir. Süre dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz . Kullanımı : !duyuru
 8. IRC sunucusunda eklenen, silinen ve düzenlenen spamları bir pencerede takip etmenize yarayan kod. on *:dialog:spam:*:*: { if $devent == sclick { if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter } if $did(4).state == 1 { set %yaptirim zline } if $did(3).state == 1 { set %yaptirim gline } if $did(9).state == 1 { set %yaptirim kline } if $did(5).state == 1 { set %yaptirim gzline } if $did(1).state == 1 { set %yaptirim shun } if $did(7).state == 1 { set %yaptirim tempshun } if $did(6).state == 1 { set %yaptirim block } if $did(2).state == 1 { set %yaptirim dccblock } if $did(8).state == 1 { set %yaptirim kill } if $did(12).state == 1 { set %yaptirim1 c } else { unset %yaptirim1 } if $did(17).state == 1 { set %yaptirim2 N } else { unset %yaptirim2 } if $did(20).state == 1 { set %yaptirim3 q } else { unset %yaptirim3 } if $did(13).state == 1 { set %yaptirim4 p } else { unset %yaptirim4 } if $did(15).state == 1 { set %yaptirim5 n } else { unset %yaptirim5 } if $did(18).state == 1 { set %yaptirim6 p } else { unset %yaptirim6 } if $did(14).state == 1 { set %yaptirim7 t } else { unset %yaptirim7 } if $did(19).state == 1 { set %yaptirim8 a } else { unset %yaptirim8 } if $did(16).state == 1 { set %yaptirim9 d } else { unset %yaptirim9 } if $did(23) != $null { set %ssure $did(23) } if $did(25) != $null { set %ssebep $did(25) } if $did(28) != $null { set %skelime $did(28) } if $did == 34 { /spamfilter } if $did == 33 { /spamfilter del $$?”Parametreyi Yazınız. Yani Neleri Yasakladıgınızı Özel Msg Kanal Msg Quit,Topic Vb.” $$?”Ceza Türünü Yazınız Zline,Gline Vb.” – – $$?”Cezai Kelimeyi(Sileceğiniz Kelimeyi) Yazınız” } if $did == 32 { spamfilter add %yaptirim1 $+ %yaptirim2 $+ %yaptirim3 $+ %yaptirim4 $+ %yaptirim5 $+ %yaptirim6 $+ %yaptirim7 $+ %yaptirim8 $+ %yaptirim9 %yaptirim $did(23) $+ d $did(25) $did(28) } if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter } } if $devent == init { if %yaptirim == zline { did -c $dname 4 } if %yaptirim == gline { did -c $dname 3 } if %yaptirim == kline { did -c $dname 9 } if %yaptirim == gzline { did -c $dname 5 } if %yaptirim == shun { did -c $dname 1 } if %yaptirim == tempshun { did -c $dname 7 } if %yaptirim == block { did -c $dname 6 } if %yaptirim == dccblock { did -c $dname 2 } if %yaptirim == kill { did -c $dname 8 } did -a $dname 23 %ssure did -a $dname 25 %ssebep did -a $dname 28 %skelime } if $devent == close { unset %yaptirim* } } raw 229:*: { if %tspamsil == on { /spamfilter del $3 $4 $7 $8 $10- .timerufuk2 1 2 unset %tspamsil .timerufuk 1 2 echo -as 4Tüm Spamlar Silindi. Eğer Silinmeyen Varsa Unrealircd.Conf’tan Kaldırmalısınız. } $iif(!$window(@SpamFiLter),window -nC @SpamFiLter) { echo -e @SpamFilter 12Atılan Parametreler:4 $qt($3) 12Ceza Türü:4 $qt($4) 12Atılma Süresi:4 $qt($6) 12Atılma Sebebi:4 $qt($8) 12Atılan Kelime:4 $qt($remove($10,:)) 12Atan Nick:4 $qt($gettok($9,1,33)) $qt(10SPAMI SİL) haltdef } } on ^*:snotice:*: { if $2 == removed && $3 == spamfilter { $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) { echo -et @biLgi 7»º» 10[Spamfilter] 1Hareket: 12[KALDIRMA] 1Kaldıran Nick:4 $gettok($1,1,33) 1Kaldırılan Kelime:4 $remove($4,’) | halt } } if $2 == Spamfilter && $3 == added: { $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) { echo -et @biLgi 7»º» 10[Spamfilter] 1Hareket: 12[Aktif Etme] 1Atan Nick:4 $gettok($19,1,33) 1Atılan Parametreler: 4 $remove($6,]) 1 1Atılma Sebebi:4 $remove($10,]) 1Atılan Kelime:4 $remove($4,’) | halt } } if $1 == [Spamfilter] && $3 == matches && $4 == filter { $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) { echo -et @biLgi 7»º» 10[SPAMFİLTER TAKILMA] 12Takılan Nick:4 $gettok($2,1,33) 12Takılan İp:4 $gettok($2,2,64) 3Spamdaki Ekli Kelime:4 $remove($5,:,’) 7Userin Yazdığı Kelime:4 $remove($8-,’,]) | halt } } }
 9. chain

  Supybot

  Supybot is dead, long live Limnoria A long time ago in a galaxy far, far away... Supybot was maintained. For years, there have been idle threats of that happening again, but it has not come to pass. Instead, various friendly forks were created, with [Limnoria](https://github.com/ProgVal/Limnoria) seeming to have the most momentum. Under the watchful eye of Valentin "ProgVal" Lorentz, a successful community has developed and worked to shepherd Supybot onward. Supybot-master.zip
 10. chain

  Dancer - an IRC bot

  What is Dancer? Dancer is an IRC bot. A bot is an automated client for Internet Relay Chat networks, which stays online after its owner leaves. It was designed to protect and serve. Your faithful, strong (but humble) servant. Yes, ladies. This is one bot who will not cheat on you. Dancer was developed in C, and is mostly POSIX compliant. It runs on most of the UNIX flavors you have used, and a few you haven't heard of. It also runs on Win32 and AmigaOS. dancer-4.16.tar.gz
 11. chain

  GYachE Improved

  About Gyach Enhanced / pY! Voice Chat Welcome to the home of Gyach Enhanced (Gyach-E) and pY! Voice Chat. Gyach Enhanced is currently THE most feature-rich Yahoo! client for Linux operating systems. It is an unofficial fork of the original Gyach, and supports almost all of the features you would expect to find on the official Windows Yahoo! client: Voice chat, webcams, faders, 'nicknames', audibles, avatars, display images, and more. Yet, it remains very light-weight and memory-friendly. Gyach Enhanced, pY! Voice Chat, and the Gyach-E Webcam Utilities all use Gtk-2 for their user interfaces (Gtk-2 2.0.6 or better required). GYach Enhanced Yahoo AddressBook support shown here [Click to enlarge] Gyach Enhanced is intended to be a deliberate departure from the growing trend of 'multi-protocol'/'multi-platform' messaging and chat clients which often suffer from half-baked or non-existent support for major features such as voice, webcams, privacy, security, and spam control, and generally offer slower adoption of new protocol features that Windows users have access to almost immediately with each new Y! Messenger release. Gyach Enhanced is never intended to be a 'multi-protocol' application (i.e., not intended for connecting to MSN, AIM, etc.) as I would rather use a client that handles one messaging system and handles it well, than a client that handles only the 'basics' on several systems. Gyach-E is about PROGRESS: Being among the first, not the last, to implement support for new features. Lately, Gyach Enhanced has been adopting new features at an alarming rate, as the development has not been bogged down with a need to rewrite/recompile code for Windows and other operating systems or a need to 'delay' the addition of new features for fear of its affects on other protocols' 'plugins'. In other words: New features are added quickly because I do not have to worry if something will work on Windows or if the new addition will break MSN support...Gyach Enhanced just worries about Yahoo! on Linux: That's it. "One protocol, one OS...done well.". Gyach Enhanced is also the first Yahoo application for Linux with support for the vast majority of the new features added to the Windows Y! Messenger 6: Display Images in the PM window, Avatars, Audibles, and Stealth Settings. While other applications prefer to focus on things such as 'themeable smileys'...Gyach Enhanced is focused on USEFUL features such as webcam support, voice chat, controlling spam (about 75-95% effective), and doing the best it can to prevent you from being booted, 'bombed', 'flooded', and stalked. Gyach-E is known to survive tons of different 'boot codes' and is constantly being patched to defend against new ones as I find out about them. For example, when support for Audibles was added to Gyach-E, I also anticipated that people would eventually start using Audibles to 'flood' people and send Audible 'spam', so I also implemented measures to help defend against these types of abuse. This is part of the concept behind Gyach-E: Allow the user to enjoy the latest features while containing and minimizing any 'damage' that can be caused by people abusing the new features. The program responds intelligently to 'boot' attacks by temporarily shutting down sound events and dialog boxes to avoid X and sound card-related crashes, controlling the flow of incoming network packets, minimizing CPU usage during an 'attack', auto-ignoring users as necessary, monitoring and logging suspcious events, and sometimes, even booting the bot/person that's trying to boot you. 🙂 Together with pY! Voice Chat, the Gyach-E Webcam utilities, and a few light-weight plugins (including encryption support), Gyach Enhanced is the most advanced, feature-rich Linux client for Yahoo! thus far. It is the first (and, to my knowledge, the ONLY) Linux Y! client that supports both voice chat and webcams (sending and receiving.) gyachi-1.2.6.tar.gz
 12. This project is part of the GNU Project. ERC is a powerful, modular, and extensible IRC client for Emacs. It is now maintained within the Emacs project, and the latest version is found within Emacs itself. See the ERC EmacsWiki page for further information on ERC. Registration Date: Wed 19 Apr 2006 11:45:46 AM UTC License: GNU General Public License v3 or later Development Status: 6 - Mature erc-5.1.2.zip
 13. chain

  Rhapsody IRC

  Rhapsody is a text console IRC client for Unix operating systems. It is small, fast, portable, easy to use and full featured. An intuitive menu-driven user interface makes rhapsody ideal for beginner to intermediate users. rhapsody_0.28b.tgz
 14. chain

  leetIRC

  leetIRC is a freeware Internet Relay Chat (IRC) client designed for maximum functionality on older/obsolete systems running MS-DOS or 100% compatible OS (win32 port also, soon). Main features include drop-down menus, DCC file receive, mIRC color/bold cod lirc11.zip
 15. chain

  BitchX

  BitchX is an IRC client based on ircII/EPIC4. It includes many features that are usually relegated to scripts such as CDCC and flood protection -- you can just start it and go. Development was on hiatus for a while but is now resuming. bitchx-1.2.1.tar.gz
×
×
 • Create New...